• srs-test01
  • slider_synagoge-auen
  • srs-slider_rabbiner

הקהילה היהודית ליברלית במינכן

חוויית זהות יהודית במודע ובאופן מעשיר!

  Link: קישור לדיווח תחנת הרדיו הבווארית על בית שלום

:זהות יהודית הינה רבת-פנים, לדוגמה

.חיי דת, היסטוריה ופילוסופיה יהודיים •
ערכים אתיים, מסורת חיה וקהילה מגוונת •
מורשת תרבותית והשתייכות לקהילה כתוצאה מגורל משותף •
.עקבו אחר שורשי המשפחה שלכם •

את כל אלה ברצוננו לחוות יחד בקהילה שלנו

:לחוות באופן מודע ומעשיר! משמעו עבורנו …

להיות פתוחים לאנשים עם "ביוגרפיות יהודיות" שונות •
.להיות מחויבים למסורת היהודית ולהווה •
.להיות פתוחים לכל אופני מערכות היחסים – כולל עם בני זוג מדתות אחרות או עם השקפות עולם שונות •
.מחויבות לשוויון מגדרי ולשוויון ערכם של כל אופני החיים •
.להיות פתוחים לחופש הדיון ללא לחץ קבוצתי או מחוייבות כלפי ערכי קבוצה •
.להיות פתוחים לחופש הדיון ללא לחץ קבוצתי או מחוייבות כלפי ערכי קבוצה •
.מחויבות לפעילות חברתית ופוליטית בחברה בה אנו חיים •

ניוזלטר קהילתי עדכני

אקטואליה: ההתקפות על ישראל באוקטובר 2023

יחדיו אנחנו מחפשים בקהילה אחר דרכים לנחמה, שיח תומך ואפשרויות לתמוך באוכלוסיה הישראלית. אחת האפשרויות היחידות לתמוך בימים אלה באוכלוסיה בישראל היא תרומות.

התרומות שלנו מגיעות לאירגונים ולמטרות שבדקנו ושידוע לנו שהתרומות יגיעו למקום הנכון.

אם ברצונכם לתרום, יש לציין בנושא התשלום את המילה "ישראל". התרומות נאספות בחשבוננו:

מספר זה"ב: DE24 7004 0048 0836 2501 00

סניף הבנק: COBADEFFXXX (Commerzbank Starnberg)

או בפייפאל:  paypal.me/bethshalom

לבירורים או שאלות, אנא פנו אלינו ישירות